W ramach projektów dofinansowanych z funduszy UE pozyskujemy środki zarówno na projekty własne jak i dla przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na własne programy szkoleniowe i doradcze.

Współpraca z naszymi Klientami przebiega w następujących etapach:

ETAP I Planowanie projektu

Poprzez analizę potrzeb Państwa firmy identyfikujemy najkorzystniejsze źródła dofinansowania oraz formy współpracy. Określamy cele planowanego przedsięwzięcia i ramowe założenia do jego realizacji. Współpracujemy zarówno jako Lider jak i Partner w realizowanych projektach. Decyzja o wyborze formy współpracy zawsze należy do Państwa.

ETAP II Przygotowanie aplikacji o dofinansowanie

Opracowujemy studium wykonalności oraz szczegółowy plan przedsięwzięcia. Kompletujemy wymaganą przez odpowiednie instytucje dokumentację i opracowujemy projekcję finansową przedsięwzięcia. Przygotowujemy kompletny wniosek o dofinansowanie.

ETAP III Koordynacja i monitorowanie

Realizujemy działania merytoryczne założone w projekcie: szkolenia, doradztwo, coaching. Dokonujemy oceny efektywności udzielanego wsparcia. Weryfikujemy kwalifikowalność ponoszonych przy realizacji projektu kosztów. Prowadzimy stały monitoring i sprawozdawczość w ramach realizowanych działań. Przygotowujemy wnioski o płatność wraz z postępem rzeczowym i finansowym.

ETAP IV Końcowa ewaluacja i rozliczenia

Przygotowujemy sprawozdania końcowe, raporty i opracowania niezbędne do ostatecznego rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Nasze projekty

Projekty zakończone

Login to your Account

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Akceptuję