Indywidualne programy szkoleniowe budujemy w oparciu o:

  1. analizę potrzeb szkoleniowych organizacji
  2. analizę kompetencji uczestników szkoleń

Na tej podstawie przygotowujemy program merytoryczny szkolenia, który uwzględnia zarówno cele biznesowe organizacji jak indywidualne cele uczestników szkolenia. W ten sposób tworzymy efektywne programy szkoleniowe, służące rozwojowi kompetencji uczestników na poziomie oczekiwanym przez organizację.

Po zakończeniu szkolenia przygotowujemy raport podsumowujący z oceną efektów.

Jeśli zatem:

  • macie Państwo do przeszkolenia grupę pracowników/menedżerów,
  • zależy Państwu, aby szkolenia uwzględniały indywidualne potrzeby waszych pracowników,
  • chcecie Państwo, aby szkolenie kształtowało kompetencje pracowników na poziomie jakiego Wy od nich wymagacie,
  • chcecie Państwo skorzystać ze sprawdzonych i skutecznych metod szkoleniowych,
  • zależy Państwu na ocenie efektów szkolenia

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i kontaktu z nami.

Nasze obszary specjalizacji:

Zarządzanie

Budowanie konkurencyjności na rynku zależy dziś od zrozumienia wszystkch ważnych obszarów funkcjonowania firmy oraz wypracowania nowego modelu przywództwa na różnych jej poziomach. Czytaj więcej

Sprzedaż

Konsolidacja oraz silniejsze dopasowanie strategii handlowej do potrzeb klienta to przyszłość w skutecznym zarządzaniu sprzedażą oraz podnoszeniu jej efektywności. Czytaj więcej

Eksport

Podnoszenie konkurencyjności oraz wykorzystywanie nowych szans biznesowych wymaga dziś myślenia skali globalnej, wychodzenia poza granice rynku lokalnego, poszukiwania nowych kierunków ekspansji, a często także innowacyjnych modeli biznesowych. Czytaj więcej

HR

Przyszłość współczesnych organizacji jest dziś szczególnie silnie uzależniona od pozyskania i utrzymania utalentowanych i zaangażowanych pracowników oraz liderów o wysokich kompetencjach. Czytaj więcej

Jesteśmy Akademią Edukacyjną i Partnerem egzaminacyjnym VCC. Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.  Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych. Warunkiem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest osiągnięcie minimalnych progów zdawalności, które są określone na poziomie co najmniej 55% w przypadku egzaminu teoretycznego oraz 75% dla egzaminu praktycznego. Certyfikat VCC jest dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Wydawany jest wyłącznie w języku angielskim z logo Europassu (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie).

W przypadku zainteresownia naszą ofertą doradztwa bardzo prosimy o kontakt na adres: info@advance-cg.com.

Login to your Account

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Akceptuję